KALİTE POLİTİKAMIZ

Eleksan Ltd. yüksek kalite ve performans kriterlerine sahip, modern ve yenilikçi üretim anlayışını benimsemiş müşterileri için, yüksek teknolojik ürünler tasarlar ve üretir.

Faaliyetlerini uluslararası kalite standartları çerçevesinde ve %100 müşteri memnuniyetine odaklı olarak yürüten Eleksan Ltd. kalite sisteminin etkinliğinin korunması ve mevcut süreçlerin iyileştirmesi ile müşterileri, tedarikçileri ve çalışanlarının kazanımlarını artırmayı hedefler. Bu amaçla kuruluşumuz, misyonunun gereklerini yerine getirebilmek amacı ile faaliyetlerinin tümünü “Toplam Kalite” anlayışı doğrultusunda yürütür.

Süreçlerimizin performans analizleri doğrultusunda iyileştirilmesi,  yeni teknolojilerin hayata geçirilmesine odaklı Ar-Ge faaliyetleri, verimlilik artırıcı araç ve teknolojilerin  firma bünyesine entegrasyonu, çalışanlarımızın mesleki ve düşünsel becerilerinin artırılması ve benzeri konularda yürütülen kalite ve performans odaklı çalışmalar ile Eleksan Ltd. toplam ürün ve performans kalitesini yükseltmeye odaklıdır.

 TS EN ISO 9001:2008

Eleksan Ltd. 2008 yılında, faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun bir yönetim sistemi dahilinde sevk ve idare edilmesi ve ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacı ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine entegre olmuştur.  

Üretkenlik, kalite bilinci, verimlilik, yönetici-çalışan ilişkileri ve benzeri konularda performans artışı sağlayan bu standardizasyon sistemi dahilinde Eleksan Ltd. , iç analizler, düzenleyici/önleyici faaliyetler ve iyileştirme odaklı çalışmalar yürütmekte ve toplam kalite değerini, evrensel mükemmeliyet eşiğine taşımayı hedeflemektedir.

 AKREDİTASYONU

Eleksan Ltd. ürünleri, CE markası (Conformité Européenne) dahilinde aşağıda listelenen direktifler kapsamında akredite edilmiştir.
 

•  Makine Direktifi

•  Düşük Voltaj Direktifi (1000V altında güvenlik gereksinimleri)

•  EMC Direktifi

Eleksan Ltd. tarafından üretilen standart ürün grupları ve ihtiyaca özel otomasyon sistemlerinin CE markasına uygunluğu, firma bünyesinde ve onaylanmış kuruluşların ölçüm laboratuarlarında yürütülen testler sonucunda belirlenir.

Eleksan Ltd. ürünlerinin, CE markası altında, tüketici ve çevrenin korunması doğrultusunda güvenli ürün olarak tanımlanmasına yönelik çalışmalar, ürün kalitesine odaklı kuruluşumuzun profesyonel yaklaşımını karakterize etmektedir.
 

BİZE ULAŞIN

Haberler
Erişim
Yetkili Satıcılar
İş Basvurusu

KURUMSAL

Firma Bilgileri
Tarihçe
Etik Değerler
Kalite Politikamız

TAKİP EDİN

© Copyright 2014, ELEKSAN Ltd Şti., Tüm Hakları Saklıdır.